CCF涨跌榜
您现在的位置:您现在的位置:化纤信息网>> CCF涨跌榜

周涨跌榜 第39周

▲ 非登陆状态下,价格信息以*号显示,查看具体价格,请先登录!
 产品 周均价 涨跌幅 幅度
CFR日本石脑油 * * *
外盘MEG * * *
内盘MEG现货 * * *
Brent期货 * * *
WTI期货 * * *
FOB韩国纯苯 * * *
WTI现货价 * * *
1.4D直纺涤短 * * *
纯MDI * * *
环己酮 * * *
抢庄牛牛技巧什么牌型